1. KEYMAN FORSIKRING

KAN DINE NØGLEMEDARBEJDERE UNDVÆRES?

1. HVEM ER NØGLEPERSONER?

Uundværlige medarbejdere med specielle ansvarsområder eller særlige karakteregenskaber (f.eks. direktører, prokurister, IT-specialister, ingeniører).

♦ VIRKSOMHEDENS RISIKO

Ulykke eller sygdom kan uventet føre til langvarigt fravær. Tab af en nøgleperson medfører store ekstraudgifter og tab af omsætning.

 • Manglende færdiggørelse af planlagte ordrer
 • Ekstra tidsforbrug for andre medarbejdere
 • Ekstern søgning efter en erstatning for nøglepersonen (headhunter)

2. VI HAR LØSNINGEN!

Keyman-forsikringen giver den nødvendige finansielle støtte. Løb ingen risiko – sørg for at forsikre dine nøglemedarbejdere!

♦  DÆKNINGEN I DETALJER
 • Løbende ydelse ved midlertidig uarbejdsdygtighed
 • Engangsydelse ved permanent uarbejdsdygtighed
 • Engangsydelse ved død som følge af en ulykke
♦ VARIANTER
 • Gruppedækning til flere medarbejdere
 • Rammeaftaler med foreninger / organisationer
 • Selvstændige / enkeltmandsvirksomheder
 • Bonusydelse til medarbejdere

3. LUKKER HULLER I DÆKNINGEN: KEYMAN-FORSIKRINGEN

Mange forsikringer dækker ikke virksomhedens risiko tilstrækkeligt. Derfor er Keyman-forsikringen et nødvendigt supplement eller fornuftigt alternativ til:

♦ FORSIKRING VED TAB AF ERHVERVSEVNE

Permanent tab af erhvervsevne (delvist), som regel mindst 50% → udbetaling af pension, såfremt personen har mistet evnen til at varetage et fagligt tilsvarende erhverv.

♦ ULYKKEFORSIKRING

Dækning ved permanent invaliditet som følge af en ulykke → pension eller engangsbeløb, ofte tidligst efter 12 måneder og uafhængig af tabt erhvervsevne.

♦ KRITISK SYGDOM-FORSIKRING

Engangsbeløb ved diagnosticering af forsikrede sygdomme (f.eks. kræft eller multipel sklerose), uafhængig af arbejdsevnens indskrænkning.

4. KEYMAN-FORSIKRINGENS VÆSENTLIGE FORDELE

 • Dækning af uundværlige nøglepersoner
 • Finansiel støtte ved midlertidig eller permanent fravær
 • Præmien er almindeligvis en fradragsberettiget driftsomkostning
 • Individuel og behovsorienteret valg af forsikringssummer
 • Hurtig og enkel ansøgningsproces

Ovenstående liste over forsikringstyper skal betragtes som objektiv. Vi hjælper gerne med at analysere, hvilke dækningskombinationer der opfylder dine behov.